Kontakt

GOLD INVEST Slovakia a.s.

Sídlo spoločnosti:
Einsteinova 24
Bratislava 851 01

Infolinka: 0800 0800 66
Email: info@goldinvest.sk

IČO: 44 758 693
IČ DPH: SK2022817236

Bankové spojenie:
VÚB – 2632560056/0200

Kontaktný formulár